28.7 லட்சம் மக்கள் இந்தியாவில் மதமற்றோர்!! கணக்கெடுப்பில் தகவல். ! முறையாக கணக்கெடுத்தால் எண்ணிக்கை உயரும்!!??

                  இந்தியாவில்   28.7  லட்சம் மக்களும்  தமிழ் நாட்டில்  1  லட்சம் மக்களும் தாங்கள் எந்த மதத்தையும் சேர்ந்தவர் இல்லை என்று பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். 
                 இவர்கள் அனைவரும் நாத்திகர்கள் , பகுத்தறிவாளர்கள், மற்றும்  எந்த  குறிப்பிட்ட மதத்தையும் சாராத ஏதோ ஒரு  அடையாளம் தெரியாத சக்தியை நம்புபவர்களாக இருக்கிறார்கள். 
                 உ.பி யில் ஆறு லட்சம்  பேரும் பீகார் மே.வங்கம் , ஆந்திர , தெலங்கானா கர்நாடகா  தமிழ் நாட்டிலும் தலா  ஒரு லட்சம் பேர் மதமற்றவர்களாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். 
                தமிழ் நாட்டில்தான் பெரியார்  1879 -1973  ல் சுமரியாதை பிரசாரம் செய்தார் என்றால் மற்ற மாநிலங்களில் யார் செய்தார்கள். ?
சரியான முறையில் பதிவு செய்தால் இந்த எண்ணிக்கை உயரும். 
              WIN – Gallup – 2012 லிருந்து செய்த பதிவில் இந்தியாவில் 3%  மக்கள் நாத்திகர்களாகவும் 3%  எதுவும் சொல்ல விரும்பாமலும் இருகிறார்கள்.      81 %  இந்தியர்கள் மத  நம்பிக்கை 
உள்ளவர்களாகவும்  13 %  இந்தியர்கள் எந்த மதத்தையும் சேராதவர் களாகவும் இருக் கிறார்கள். 
              மதமற்ற ஆனால் இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் எண்ணிக்கை பெருகப் பெருக  மதச்சன்டைகள் ஒழியும் போட்டிகள் மறையும் நாடு நலம்பெரும் !!!!