modi

முஸ்லிம் நகரப் பெயர்களை மாற்றும் பாஜக-வின் திட்டம் சாதிக்கப் போவது என்ன??!!

முஸ்லிம் நகர மாவட்ட பெயர்களை மாற்றும் முயற்சியில்  பாஜக ஆட்சி தீவிரமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக உ.பி.யில் முதல்வர் ஆதித்ய நாத் மிகவும் தீவிரமாக முஸ்லிம் பெயர்களை கொண்டிருக்கும் நகரங்களின் பெயர்களை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். வளர்ச்சியே எங்கள்...